KARRIÄR & POLICY

Spontantansökan skickas till contact@tatch.se

LEDIGA TJÄNSTER


                                                 

Villkor och personuppgiftsbehandling för Tatch's kundklubb


Medlemskapet i Tatchs kundklubb är kostnadsfritt för medlemmar och gäller i alla butiker. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Genom att bli medlem i Tatchs kundklubb godkänner du dessa villkor.


Förmåner, erbjudanden och kommunikation


Som medlem i Tatchs kundklubb får du kommunikation om medlemserbjudanden och REA-förtur. Vi kommunicerar huvudsakligen via e-post och sociala medier.Personuppgiftspolicy


Uppgifter som vi behandlar om dig


Som en följd av ditt medlemskap i Tatchs kundklubb behandlar vi personuppgifter om dig. Uppgifter om dig som vi behandlar är:


  • namn
  • e-post


Hur vi samlar in uppgifterna


Tatch samlar endast in uppgifter direkt från dig som kund.


Varför vi samlar in uppgifterna


Ändamålet med behandlingen är att samla information om dig är till grund för erbjudande, upplysningar samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.


Skydd av data


Vid hantering av personuppgifter iakttas säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet som gäller din data för att förebygga och förhindra att den sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kassahantering eller kundservice) får tillgång till personlig identifierbar information.


Dina rättigheter


Du kan max 1 gång/år begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad.


Rätt till att få data ändrad, begränsad eller raderad


Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta ändrat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig.

POLICY